egem.cz / Produkty / Projekce

Projekce

ZamńõŇôen√≠ projekńćn√≠ ńćinnosti

 • transformovny pŇôenosov√© soustavy ZVN/VVN a VVN/VVNtransformovny pŇôenosov√© soustavy
 • rozvodny distribuce VVN/VN, VN/NN
 • v√Ĺrobny elektrick√© energie (elektr√°rny)
 • v√Ĺrobny tepla (tepl√°rny)
 • prŇĮmyslov√© elektrick√© rozvody
 • venkovn√≠ veden√≠ VVN a ZVN

Projektové práce - rozvodny

Hlavn√≠ ńćinnosti

 • technologick√© ńć√°sti - kompletn√≠ projekńćn√≠ pŇô√≠prava silov√Ĺch ńć√°st√≠ rozvoden, elektr√°ren, tepl√°ren a prŇĮmyslov√Ĺch z√°vodŇĮ
 • Ňô√≠dic√≠ syst√©my - kompletn√≠ projekńćn√≠ pŇô√≠prava Ňô√≠dic√≠ch syst√©mŇĮ, ochran, mńõŇôen√≠ a komunikace pro rozvodny, elektr√°rny, tepl√°rny a prŇĮmyslov√© z√°vody
 • stavebn√≠ ńć√°sti - kompletn√≠ projekńćn√≠ pŇô√≠prava stavebn√≠ch ńć√°st√≠ nebo stavebn√≠ch √ļprav

Hlavní oblasti realizace

 • gener√°ln√≠ projektantstv√≠
 • autorsk√Ĺ dozor
 • studie proveditelnosti
 • zad√°n√≠ stavby, dokumentace pro √ļzemn√≠ Ňô√≠zen√≠
 • dokumentace pro stavebn√≠ Ňô√≠zen√≠
 • zpracov√°n√≠ projektov√© dokumentace v pln√©m rozsahu i v syst√©mu 3D obnova a ovńõŇôen√≠ projektov√© dokumentace skuteńćn√©ho stavu pro v√Ĺbńõr zhotovitele
 • prov√°dńõc√≠ dokumentace
 • dokumentace skuteńćn√©ho stavu
 • provozn√≠ dokumentace
 • poradenstv√≠

Projektové práce - vedení

Hlavn√≠ ńćinnosti

 • technologick√° ńć√°st - komplexn√≠ projekńćn√≠ pŇô√≠prava 
 • stavebn√≠ ńć√°st - ter√©nn√≠ geodetick√° mńõŇôen√≠ (klasicky, LIDAR syst√©m, fotogrametrie), geologick√Ĺ prŇĮzkum, n√°vrh a v√Ĺpońćet z√°kladŇĮ
 • komplexn√≠ inŇĺen√Ĺrsk√° ńćinnost - pŇô√≠prava stavby, v√Ĺbńõr trasy, projedn√°v√°n√≠

Hlavní oblasti realizace

vedení

 • N√°vrh variant ŇôeŇ°en√≠, technick√© a ekonomick√© porovn√°n√≠ variant
 • N√°vrh konfigurace stoŇĺ√°rŇĮ, statick√© v√Ĺpońćty konstrukc√≠, statick√° kontrola stoŇĺ√°rŇĮ pro dodateńćnou mont√°Ňĺ ant√©nn√≠ch syst√©mŇĮ
 • Vypracov√°n√≠ konstrukńćn√≠ a d√≠lensk√© dokumentace
 • Kontrola skuteńćn√©ho stavu st√°vaj√≠c√≠ch konstrukc√≠ a n√°vrh oprav
 • V√Ĺpońćty - zat√≠Ňĺitelnosti veden√≠, elektrick√©ho a magnetick√©ho pole v okol√≠ veden√≠, nebezpeńćn√Ĺch indukńćn√≠ch, kapacitn√≠ch a galvanick√Ĺch vlivŇĮ na sdńõlovac√≠ veden√≠
 • Projektov√° dokumentace pro √ļzemn√≠ a stavebn√≠ Ňô√≠zen√≠, dokumentace pro prov√°dńõn√≠ stavby, realizańćn√≠ dokumentace zhotovitele
 • Vypracov√°n√≠ provozn√≠ dokumentace veden√≠ podle skuteńćnosti a specifikac√≠ z√°kazn√≠ka
 • Optick√© trasy na veden√≠ch vvn (OPGW, ADSS, GWWOP)
 • Zpracov√°n√≠ technick√Ĺch podkladŇĮ pro v√Ĺbńõrov√° Ňô√≠zen√≠

Pro uveden√© ńćinnosti vlastn√≠me odpov√≠daj√≠c√≠ programov√© vybaven√≠, napŇô. ACAD, NEXIS, PLC-CAD.

Aktivnńõ se z√ļńćastŇąujeme na tvorbńõ technick√Ĺch norem a pr√°ce v mezin√°rodn√≠ organizaci CIGRE.

Dolní navigace