egem.czProdukty / Projekcia

Projekcia

 Zameranie projekńćnej ńćinnosti

 • Transformovne prenosovej s√ļstavy ZVN/VVN a VVN/VVN Egem
 • Rozvodne distrib√ļcie VVN/VN, VN/NN
 • V√Ĺrobne elektrickej energie (elektr√°rne)
 • V√Ĺrobne tepla (tepl√°rne)
 • Priemyseln√© elektrick√© rozvody
 • VonkajŇ°ie vedenie ZVN a VVN

Hlavn√© ńćinnosti

Rozvodne

 • technologick√© ńćasti - kompletn√° projektov√° pr√≠prava silov√Ĺch ńćast√≠ rozvodn√≠, elektr√°rn√≠, tepl√°rn√≠ a priemyseln√Ĺch z√°vodov
 • riadiace syst√©my - kompletn√° projektov√° pr√≠prava riadiacich syst√©mov, ochr√°n, meran√≠ a komunik√°cia pre rozvodne, elektr√°rne, tepl√°rne a priemyseln√© z√°vody
 • stavebn√© ńćasti - kompletn√° projektov√° pr√≠prava stavebn√Ĺch ńćast√≠ alebo stavebn√Ĺch √ļprav

 

Vedenie

 • technologick√° ńćasŇ•
 • stavebn√° ńćasŇ•
 • komplexn√° inŇĺinierska ńćinnosŇ•

 

Hlavné oblasti realizácie

 • gener√°lny projektant Egem
 • autorsk√Ĺ dozor
 • Ň°t√ļdie realizovateńĺnosti
 • v√Ĺber trasy vedenia
 • zadanie stavby, dokument√°cia pre √ļzemn√© konanie
 • dokument√°cia pre stavebn√© konanie
 • spracovanie projektovej dokument√°cie v plnom rozsahu aj v syst√©me 3D
 • obnova a overenie projektovej dokument√°cie skutońćn√©ho stavu
 • dokument√°cia pre v√Ĺber zhotoviteńĺa
 • realizańćn√° dokument√°cia
 • dokument√°cia skutońćn√©ho stavu
 • prev√°dzkov√° dokument√°cia
 • poradenstvo